Контакти

(044) 426-46-60

kulk.fufkm@kubg.edu.ua

м.Київ, вул. Левка Лук'яненка, 13-Б, каб. 220

Бровко Олена Олександрівна

Google Academy  Профіль кафедри у Google академії

Профіль кафедри у мережі Facebook  Сторінка кафедри у мережі Facebook

Грінченкознавство

Грінченкознавство – це окрема міждисциплінарна наука, що займається   вивченням та узагальненням життя, багатогранної діяльності та творчості Бориса Дмитровича Грінченка (1863-1910) в контексті суспільного та культурно-наукового розвитку української нації, а також українського літературного процесу кінця ХІХ – початку ХХ ст.

До предметного поля грінченкознавства також входять дослідження, присвячені Б. Д. Грінченку, його добі та інтелектуальному оточенню, членам родини (перш за все дружині Марії (письменницький псевдонім – М. Загірня) та дочці Анастасії, які відіграли важливу роль у приватному, громадському та науковому житті цього діяча). Окремим конструктом виступає т. зв. «Український світ» Бориса Грінченка (за  В. В. Яременком) – це процес і результат його цілеспрямованої діяльності з розробки низки українознавчих дисциплін, утвердження української культури, літератури та мови, національних цінностей, виховання покоління свідомих українців і згуртування їх від Далекого Сходу до американських континентів.

Біографічно-хронологічний вимір дозволяє не просто систематизувати за т.зв. «біографічними циклами» життя, діяльність та творчість Бориса Грінченка – «символа цілої епохи» (за висловом С. Єфремова) – але й показати масштаб його особистості на тлі історії, розкрити саму суть українського національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст. Саме завдяки таким непримиренним борцям за національну ідею, як Б. Грінченко, і сформувалася українська модерна нація, якісно підготовлена до державницьких змагань.