Реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ

Шановні вступники!

Відповідно до Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2023 році для вступу на освітні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, складається ЄВІ – Єдиний вступний іспит та на окремі спеціальності ЄФВВ – Єдине фахове вступне випробування (детальний перелік освітніх програм, для яких передбачено складання ЄФВВ міститься в Додатку 7 до Правил прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка в 2023 році).

Реєстрація для вступників в магістратуру для складання ЄВІ/ЄФВВ у 2023 році здійснюється:

 • дистанційно – шляхом заповнення форми (посилання на форму реєстрації відкриється о 09:00 08.05.2023);
 • або особисто вступником в Приймальній комісії Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 13 Б, кабінет 102 А.).

Термін реєстрації:

Додаткова реєстрація на ЄВІ та ЄФВВ відбуватиметься з 12 липня 2023 р. до 14 липня 2023 р. (для проходження в межах України).

Реєстрація на додаткову сесію ЄВІ та ЄФВВ


з 9.00 08 травня 2023 р. до 18.00 31 травня 2023 р.

Перелік документів скановані (або фото) копії яких необхідні для реєстрації (завантажуються у форму реєстрації) або подаються до Приймальної комісії Київського університету імені Бориса Грінченка (м. Київ, вул. Левка Лук’яненка, 13 Б, кабінет 102 А.):

 • заповнена заява-анкета (посилання на анкету відкриється 08 травня 2023 р. о 9.00) з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка). Анкета складається з кількох сторінокмає бути завантажена одним файлом.
 • документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України: книжечка - сторінки 1-2; ID-картка – обидві сторони – документи, що містять декілька сторінок завантажувати одним файлом);
 • облікова картка платника податків (за наявності), РНОКПП;
 • фотокартка (чорно-біла або кольорова) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника (з урахуванням норм наведених у пунктах 3-7 розділу ІІІ Вимог до відцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обміну документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи, та фотографічного зображення на них https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1146-19 ); (файл jpg або png)
 • документ про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) – для осіб, які завершили навчання до 2022 року включноякщо дані в дипломі та паспорті відрізняються (зміна прізвища) просимо додатково надсилати фотокопії підтверджуючих документів (свідоцтво про укладання шлюбу, зміни імені і т.д.);
 • довідка видана за місцем навчання щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу із зазначенням реквізитів (серія, номер) документа на підставі якого здійснювався вступ – лише для осіб, які завершують навчання в поточному році у вищих військових навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання);
 • медичний висновок за формою первинної облікової документації 086-3/о - для осіб, що потребують створення особливих умов.

Звертаємо увагу! У разі вибору двох видів ЄФВВ та проходження цих видів одночасно в основну сесію, в заяві потрібно зазначити вид ЄФВВ, який буде складатися в додаткову сесію.

Корисні посилання:

 1. Правила прийому до Київського університету імені Бориса Грінченка у 2023 р. https://kubg.edu.ua/informatsiya/vstupnikam/pravyla-pryiomu-2021/465-pravyla-pryiomu-dlia-2023-roku/7975-pravyla-pryiomu-na-navchannia-dlia-zdobuttia-stupenia-bakalavra-mahistra.html
 2. Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання нормативного забезпечення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти» https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-deyaki-pitannya-normativnogo-zabezpechennya-vstupnih-viprobuvan-sho-provodyatsya-z-vikoristannyam-organizacijno-tehnologichnih-procesiv-zdijsnennya-zovnishnogo-nezalezhnogo-ocinyuvannya-dlya-vstupu-na-drugi
 3. Український центр оцінювання якості освіти https://testportal.gov.ua/
 4. Інформація про ЄВІ та ЄФВВ на сайті Українського центру оцінювання якості освіти - https://testportal.gov.ua/zagalna-informatsiya-2023/